Muscle X – เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก (Vertical Chest Press) รุ่น MUS-E3008

45,000 ฿

คุณสมบัติมาตรฐานทั่วไป

 • เป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานการทดสอบคุณภาพแล้ว และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย EN 957
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพพร้อมเอกสารรับรอง ISO 9001,14001,18001

คุณลักษณะทั่วไป

 • เป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างทาด้วยเหล็กกล้าคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ควบคุมเชื่อมด้วยเครื่องกล
 • มีมาตรฐานระบบสีโครงสร้างด้วยคุณสมบัติเคลือบ 2 ชั้น (Proprietary two-coat powder process)
 • มียางรองฐานอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการลื่นไหลของอุปกรณ์ และภาพประกอบวิธีการฝึกติดกันตัวเครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกกล้ามเนื้อ หน้าอก
 • ระบบส่งน้ำหนักด้วยสายสริงที่รองรับแรงต้านได้ไม่น้อยกว่า 1,600 ปอนด์
 • มีฝาครอบแผ่นน้ำหนัก อย่างมิดชิดด้านนอก เพื่อความปลอดภัย
 • สามารถปรับเพิ่มหรือลดน้าหนักในการฝึกได้ตามต้องการ ด้วยการเสียบแกนพินแม่เหล็ก
 • เบาะหุ้มด้วยโฟม PU ให้ความนุ่มและไม่ซับเหงื่อ โค้งเว้ารองรับสรีระ
 • มีชุดน้ำหนัก ( แผ่นเหล็ก ) สาหรับฝึกรวมทั้งหมด 109 กิโลกรัม
 • โครงสร้างมีน้ำหนักรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 214 กิโลกรัม
 • โครงสร้างอุปกรณ์ขนาดโดยประมาณ กว้าง 130 ซม. x ยาว 132 ซม. x สูง 162 ซม.